30 травня 2023 року neurology@pdmu.edu.ua tel:(0532) 524905

Кафедра нервових хвороб

Про кафедру

Місією ОПП «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Парамедик», «Сестринська справа», що реалізуються на кафедрі є формування спеціалізованих концептуальних знань, які ґрунтуються на сучасних наукових здобутках у галузі охорони здоров’я, що забезпечить академічну підготовку високопрофесійних фахівців із формуванням і набуттям ними загальних та спеціальних компетентностей лікаря для подальшої професійної діяльності; здатних до розв’язання складних задач у нетипових ситуаціях або нових середовищах, до дослідницької та інноваційної діяльності; проведення навчання з високим ступенем автономії на наступному рівні вищої освіти; сформує у них здатність до ефективної діяльності у глобалізованому інформаційному суспільстві, спираючись на їх світоглядну та громадську позиції.
Кафедра розташована на чотирьох клінічних базах (КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ПОР», КП «1-а МКЛ ПМР», КП «3-я МКЛ ПМР» , 5-а МКЛ ПМР»), які мають різний профіль вузької спеціалізації, що дає можливість отримати повний обсяг клінічної практики

Дельва Михайло Юрійович

Дельва Михайло Юрійович

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти, завідуючий кафедри

e-mail: mdelwa@gmail.com  Закінчив з відзнакою Івано- Франківську державну медичну академію за спеціальніст...

Литвиненко Наталія Володимирівна

Литвиненко Наталія Володимирівна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: neurology.lytvynenko@gmail.com Закінчила з відзнакою Полтавський державний медичний стоматологічни...

Дельва Ірина Іванівна

Дельва Ірина Іванівна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: iryna.delva@gmail.com Закінчила з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію за спеціальн...

Корисні ресурси

ПДМУ