01 грудня 2021 року Мапа сайту

Виховна робота на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою проводиться відповідно до плану виховної роботи Української медичної стоматологічної  академії.

Виховна робота спрямована на реалізацію основних вимог Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Концепції національного виховання студентської молоді» МОН України, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.11.2008 року № 687 «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», Статуту Української медичної стоматологічної академії, плану виховної роботи ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» та інших нормативних документів Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України.

Відповідальна за виховну роботу кафедри доцент Кривчун Анжеліна Михайлівна.

Основні напрямками виховної роботи:

•    формування у студентів активної життєвої позиції, почуття патріотизму, рис громадянина України; національної свідомості, людської гідності та любові до рідної землі;
•    формування  академічної доброчесності, правової культури;
•    забезпечення духовного та естетичного  розвитку студентів;
•    формування здорового способу життя, організація дозвілля з залученням до активних форм відпочинку;
•     задоволення потреб студентів у професійному самовизначенні;
•    співпраця зі студентським самоврядуванням.

На кафедральних нарадах систематично обговорюються підсумки виховної роботи, на початку кожного навчального року затверджується план виховної роботи на поточний рік. За розробленим  планом виховних заходів, куратори проводять інформаційно-тематичні години та бесіди, підтримують постійний зв’язок з групами. Кожен куратор  веде необхідну звітно-облікову документацію. Індивідуальні плани роботи кураторів груп оформлені з урахуванням різноманітних форм і методів виховної роботи в групі студентів, лікарів-інтернів, лікарів–курсантів та аспірантів.