05 жовтня 2022 року neurology@pdmu.edu.ua Мапа сайту

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою розташована на базі неврологічного відділення КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського, неврологічного відділення 1-ї міської лікарні м. Полтави, неврологічного відділення 5-ї міської лікарні м.Полтави. Основними напрямками діяльності співробітників кафедри є вивчення етіології, патогенезу, клініки судинних, запальних, дегенеративних захворювань головного мозку, розробка нових методів діагностики і терапії, реабілітаційних та превентивних заходів для хворих з цими нозологіями. Завідувач кафедри - д.мед.н., професор Дельва Михайло Юрійович. 

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою є правонаступницею кафедри нервових хвороб Харківського медичного інституту. Курс нервових хвороб було створено в 1931 році, і до 1957 року він був представлений одним викладачем, не мав клінічної бази, наочних посібників. Першим завідувачем курсу був Роман Абрамович Френкель, основним напрямком наукової діяльності якого було вивчення травматичних ушкоджень нервової системи. В 1932 році під його керівництвом вийшов підручник «Нервові хвороби».

З 1950 року по 1957 рік кафедрою завідував доцент Павло Петрович Істомін, наукова діяльність якого була присвячена питанням дитячої неврології та корково-вісцеральної іннервації.

З 1957 року по 1968 рік очолював кафедру професор, д.мед.н Клавдій Дмитрович Логачов, наукові роботи якого були спрямовані на питання клінічної неврології, пограничні зміни вищої нервової діяльності, стан нервової системи при захворюваннях опорно-рухового апарату та внутрішніх органів, неврологічні проблеми стоматології, питання деонтології. 
Активний розвиток неврологічної служби та науки на Полтавщині починається з часу відкриття (переїзду з Харкова) Полтавського медичного стоматологічного інституту в 1967 році. 

Першим завідувачем кафедри нервових хвороб з 1968 по 1974 рік був професор, доктор медичних наук Анатолій Іванович Шульга. Його наукові дослідження охоплювали клініку та лікування розсіяного склерозу і впровадженні у практичну охорону здоров’я.

У 1974-1990 р.р. кафедру Полтавського медичного стоматологічного інституту очолював професор, доктор медичних наук Віктор Олександрович Дельва. Після закінчення Донецького медичного інституту, працював лікарем в Луганській обласній лікарні, потім викладачем у Донецькому медичному інституті. У 1957 році захистив кандидатську, а в 1964 році – докторську дисертацію. В 1974 році В.О.Дельва став ректором Полтавського медичного стоматологічного інституту і завідувачем кафедри нервових хвороб. Його наукові дослідження стосувалися найбільш актуальних проблем неврології – судинної патології мозку, уражень периферичної нервової системи, злоякісних пухлин головного мозку, спадкових захворювань нервової системи. 

Професор Дельва В.О.

У 1990-1995 рр. кафедрою нервових хвороб завідував професор, доктор медичних наук Іван Шимонович Весельський. Після закінчення лікувального факультету Івано-Франківського медичного інституту працював неврологом і головним лікарем в Оржицькій районній лікарні Полтавської області. В 1970 році захистив кандидатську, а в 1989 році – докторську дисертацію. Наукові роботи І.Ш.Весельського присвячені лікуванню та діагностиці розсіяного склерозу, сирингомієлії, захворювань периферичної нервової системи, проблемам судинної патології головного мозку. 

Професор Весельський І.Ш.

З 1995 по 2009 р. кафедру нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою очолювала професор доктор медичних наук Н.М. Грицай. Випускниця ПМСІ, у 1986 р. захистила кандидатську, а в 1994 р. – докторську дисертацію. Понад 170 наукових робіт професора Н.М. Грицай присвячені судинній патології головного мозку, проблемам вільно радикального окислення і антиоксидантного захисту, гемостазу і ДВЗ – синдрому. Під керівництвом професора Н.М.Грицай захищено 1 докторська та 7 кандидатськіх дисертацій, 10 магістерських наукових робіт, 9 лікарів пройшли навчання в клінічній ординатурі. За ініціативою та при безпосередній участі професора Н.М.Грицай в м. Полтава на базі неврологічного відділення Полтавської обласної лікарні був створений центр лікування хворих на розсіяний склероз, центр лікування пацієнтів із хворобою Паркінсону. .

Професор Гриицай Н.М.

З 2010 року по 2019 рік кафедру нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою очолювала професор, доктор медичних наук Н.В. Литвиненко. В 1992 році захистила кандидатську, а в 2001 р. – докторську дисертацію. Наукові роботи проф. Н.В. Литвиненко присвячені судинній патології головного мозку, проблемам вільнорадикального окислення, антиоксидантного захисту, гемостазу та ураженням нервової системи під впливом іонізуючого випромінення. Під керівництвом професора Н.В. Литвиненко захищені 1 докторська та 4 кандидатські дисертації, виконуються 2 докторські та 2 кандидатські дисертації. .

Професор Литвтненко Н.В.

З 2019 року кафедру нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою очолює професор, доктор медичних наук Михайло Юрійович Дельва. 

Професор Дельва М.Ю.

 У 2002 р. захистив кандидатську, 2014 р. докторську дисертацію. Основними напрямками наукової діяльності професора Дельви М.Ю. є вивчення цереброваскулярних захворювань, головного болю. Він є автором понад 100 друкованих праць. З 2016 року по 2019 рік працював деканом медичного факультету № 2. 

Під керівництвом професора Дельви М.Ю. на базі кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою створений центр головного болю, виконується кандидатська дисертація.

На кафедрі постійно діє нейрофізіологічна лабораторія, де проводиться реоенцефалографія, електроенцефалографія, електроміографія. 

Співробітники кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою продовжують славні традиції, закладені попередниками, сміливо дивляться в майбутнє. Це майбутнє – виховання молодих фахівців в закладених традиціях української та світової неврологічних шкіл.