01 липня 2022 року Мапа сайту
Дельва Михайло Юрійович

Дельва Михайло Юрійович

завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

У 1997 р. закінчив з відзнакою Івано- Франківську державну медичну академію за спеціальністю «лікувальна справа».

В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості артеріального кола мозку при різних варіантах будови його заднього відділу».

В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.  

 В 2014р. захистив докторську дисертацію на тему: «Ішемічний інсульт та ожиріння: обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики та лікування».

В 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.  

Голова товариства неврологів Полтавської області, член Всесвітньої організації інсульту - World Stroke Organization (WSO), член товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.

Член редакційної колегії журналів: «Міжнародний неврологічний журнал», «Проблеми екології та медицини», «Вісник проблем біології і медицини».

Керівник навчально-діагностичних лікувальних «Центру для хворих на первинний головний біль», «Центру лікування хворих на розсіяний склероз» Української медичної стоматологічної академії.

Член Вченої ради Української медичної стоматологічної академії.

Член Вченої ради медичного факультету № 1.

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.          


e-mail: mdelwa@gmail.com

Литвиненко Наталія Володимирівна

Литвиненко Наталія Володимирівна

доктор медичних наук, професор

В 1980 році закінчила з відзнакою Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

В 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ураження головного мозку при різних експериментальних патологічних станах та їх корекція поліпептидом кортексином».

В 1997 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб.

В 2003 році захистила докторську дисертацію на тему: «Клінічні прояви та патогенетичне лікування хронічних порушень мозкового кровообігу у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання».

В 2007 році присвоєно вчене звання професора кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.  

2009 – 2019 роки – завідувачка кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.

Керівник навчально-діагностичного та лікувального «Центру для пацієнтів з хворобою Паркінсона та іншими дегенеративними захворюваннями» Української медичної стоматологічної академії.

Член редакційної колегії журналів «Проблеми екології та медицини», «Вісник проблем біології і медицини», «Восточно-европейский журнал по неврологии».

В 2001 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України», грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

В 2020 році присвоєне Почесне звання Заслужений лікар України.

Член Вченої ради Української медичної стоматологічної академії.

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


e-mail: neurology.lytvynenko@gmail.com

Дельва Ірина Іванівна

Дельва Ірина Іванівна

доктор медичних наук, доцент

В 1997 році закінчила з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «лікувальна справа».

В 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфогенетичні та топографічні особливості атеросклерозу середньої мозкової артерії і зв’язок геліометеофакторів з клінічними та морфологічними проявами церебрального атеросклерозу».

В 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.  

В 2020 році захистила докторську дисертацію: «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації діагностики та лікування постінсультної втоми».

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.

Член Вченої ради міжнародного факультету.

Член Вченої ради навчально-наукового інституту післядипломної освіти.


e-mail: iryna.delva@gmail.com

 

Силенко Галина Ярославівна

Силенко Галина Ярославівна

кандидат медичних наук, доцент

В 1992 році  закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування ішемічного інсульту з використанням низькомолекулярних антикоагулянтів та поліпептидних препаратів».

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.  


e-mail: silenkoga@gmail.com

Саник Олександр Володимирович

Саник Олександр Володимирович

кандидат медичних наук, доцент

В 1981 році  закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Мікроциркуляція, гемостаз та їх корекція у хворих з ішемічними порушеннями кровообігу мозку».

В 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.

Член Української протиепілептичної ліги, член Української асоціації боротьби з інсультом.

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.  


e-mail: sanykabc@ukr.net

Пінчук Вікторія Анатоліївна

Пінчук Вікторія Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент

В 1994 році закінчила з відзнакою Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Клініко – діагностичні критерії, патогенетичні особливості та корекція лікворно-дистензійного синдрому при судинних та запальних захворюваннях головного мозку (клініко – морфологічне дослідження).

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою

Завідуюча навчальною частиною кафедри з 2007 року.

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.        


e-mail: vappol71@gmail.com

Таряник Катерина Анатоліївна

Таряник Катерина Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент

У 2002 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «лікувальна справа».

У 2007 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та перебіг дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню різного ґенезу (клініко-експериментальне дослідження)».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.

У 2018р. заплановано докторську дисертацію на тему: «Оптимізація діагностичних та лікувальних підходів хвороби Паркінсона».

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


e-mail: tkapolt@gmail.com

Пурденко Тетяна Йосипівна

Пурденко Тетяна Йосипівна

кандидат медичних наук, доцент

В 1998 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «лікувальна справа».

В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стан гіпоталамуса при хронічній недостатності мозкового кровообігу (клініко-експериментальне дослідження)».

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


e-mail: typurdenko@gmail.com

 

Кривчун Анжеліна Михайлівна

Кривчун Анжеліна Михайлівна

кандидат медичних наук, доцент

В 1995 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «лікувальна справа».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ першого типу на клінічний перебіг та лікування гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії».

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.  

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


e-mail: krivchun.anshelina@gmail.com

Гринь Катерина Вікторівна

Гринь Катерина Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент

В 2007 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «лікувальна справа».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-психопатологічна характеристика, патоморфоз та лікування депресивних станів з урахуванням біологічних ритмів».

Лауреат Відзнаки «Медаль Святого Пантелеймона» у номінації «За лікарське мистецтво» (2018 рік), член Регіональної ради Полтавської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Лікар вищої категорії з фаху «Психіатрія».

У 2022 році заплановано спеціалізацію за фахом «Генетика медична».

e-mail: ekaterina.grin83@gmail.com

Самарченко Лариса Анатоліївна

Самарченко Лариса Анатоліївна

кандидат медичних наук, асистент

В 1972 році закінчила Куйбишевський медичний інститут ім. Д.І. Ульянова у за спеціальністю «лікувальна справа».

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порушення обміну ароматичних моноамінів при старінні та церебральному атеросклерозі і їх корекція біоантиоксидантами».

Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.

Палєнка Олена Євгенівна

Палєнка Олена Євгенівна

кандидат медичних наук, асистент

В 1998 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «лікувальна справа».

В 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-метаболічні, молекулярно-генетичні та нейрофізіологічні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії II ст. у осіб із ожирінням».

Лікар першої категорії з фаху “Неврологія”.        


e-mail: elena2468@meta.ua

Тончев Михайло Дмитрович

Тончев Михайло Дмитрович

кандидат медичних наук, асистент

В 2003 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «лікувальна справа».

В 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ««Клініка, діагностика, хірургічне лікування неврином та нейрофібром периферійних нервів».».

Лікар вищої категорії з фаху “Нейрохірургія”.    


e-mail: mdtonchev@gmail.com

Піддубна Олександра Олегівна

Піддубна Олександра Олегівна

асистент

В 2011 році закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» за спеціальністю «лікувальна справа».

Виконується кандидатська дисертація на тему: «Клінічні особливості ураження нервової системи при хронічних гемобластозах».


e-mail: alexaneurolog@gmail.com

Іващенко Світлана Петрівна

Іващенко Світлана Петрівна

асистент

В 2011 році закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» за спеціальністю «лікувальна справа».

Лікар першої категорії з фаху “Неврологія”.

До вересня 2021 року працювала лікарем-неврологом КП "3я МКЛ ПМР".

Займається вивченням COVID-асоційованих станів в неврології.


e-mail: sveta.neuro@gmail.com  

 

Ковтун  Ірина Ігорівна

Ковтун Ірина Ігорівна

асистент, кандидат медичних наук

В 1996 році закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії.

В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування больового радикулярного синдрому остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта”.

e-mail: iryna.kovtun@ukr.net