08 грудня 2023 року neurology@pdmu.edu.ua tel:(0532) 524905
Дельва Михайло Юрійович

Дельва Михайло Юрійович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

e-mail: m.delva@pdmu.edu.ua 

Закінчив Івано-Франківську державну медичну академію, лікувальний факультет. Захистив кандидатську дисертацію «Особливості артеріального кола мозку при різних варіантах будови його заднього відділу» та докторську дисертацію «Ішемічний інсульт та ожиріння: обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики та лікування», отримав вчене звання професора. Автор 174 друкованих робіт, 8 патентів. Член ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», ВГО "Українське Товариство Інсультної Медицини". Член редакційної колегії журналів: «Міжнародний неврологічний журнал», «Проблеми екології та медицини», «Вісник проблем біології і медицини». Керівник навчально-діагностичних лікувальних «Центру для хворих на первинний головний біль», «Центру лікування хворих на розсіяний склероз» ПДМУ. Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.   

 

 

Литвиненко Наталія Володимирівна

Литвиненко Наталія Володимирівна

доктор медичних наук, професор, професор закладу вищої освіти

e-mail: n.lytvynenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Ураження головного мозку при різних експериментальних патологічних станах та їх корекція поліпептидом кортексином» та докторську дисертацію «Клінічні прояви та патогенетичне лікування хронічних порушень мозкового кровообігу у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання», отримала вчене звання професора. Автор 282 друкованих робіт, 17 патентів. Керівник навчально-діагностичного та лікувального «Центру для пацієнтів з хворобою Паркінсона та іншими дегенеративними захворюваннями» ПДМУ. Член редакційної колегії журналу «Східно-європейський журнал неврології». Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», грамотою Міністерства охорони здоров’я України. Присвоєне Почесне звання Заслужений лікар України. Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


 

Дельва Ірина Іванівна

Дельва Ірина Іванівна

доктор медичних наук, професор, професор закладу вищої освіти

e-mail: i.delva@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Морфогенетичні та топографічні особливості атеросклерозу середньої мозкової артерії і зв’язок геліометеофакторів з клінічними та морфологічними проявами церебрального атеросклерозу» та докторську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації діагностики та лікування постінсультної втоми», отримала вчене звання професора. Член ВГО «Українське товариство інсультної медицини», Європейської організації інсульту – European Stroke Organization (ESO)». Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


 

Пінчук Вікторія Анатоліївна

Пінчук Вікторія Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти

e-mail: v.pinchuk@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію “Клініко – діагностичні критерії, патогенетичні особливості та корекція лікворно-дистензійного синдрому при судинних та запальних захворюваннях головного мозку (клініко – морфологічне дослідження)", отримала вчене звання доцента. Автор 113 друкованих робіт, 15 патентів. Член ВГО «Українське товариство інсультної медицини», Європейської організації інсульту – European Stroke Organization (ESO)», ВГО «Українська протиепілептична ліга». Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


 

Силенко Галина Ярославівна

Силенко Галина Ярославівна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти

e-mail: h.sylenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Лікування ішемічного інсульту з використанням низькомолекулярних антикоагулянтів та поліпептидних препаратів», отримала вчене звання доцента. Автор 160 друкованих робіт, 6 патентів. Член ВГО «Українське товариство інсультної медицини». Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.  


 

Таряник Катерина Анатоліївна

Таряник Катерина Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти

e-mail: k.tarianyk@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та перебіг дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню різного ґенезу (клініко-експериментальне дослідження)». Отримала вчене звання доцента. Виконує докторську дисертацію «Оптимізація діагностичних та лікувальних підходів хвороби Паркінсона». Член Європейської організації інсульту – European Stroke Organization (ESO), Міжнародного товариства рухових розладів та хвороби Паркінсона (MDS). Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


 

Пурденко Тетяна Йосипівна

Пурденко Тетяна Йосипівна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти

e-mail: t.purdenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Стан гіпоталамуса при хронічній недостатності мозкового кровообігу (клініко-експериментальне дослідження)». Отримала вчене звання доцента. Автор 102 друкованих робіт, 2 патентів. Член ВГО «Українське товариство інсультної медицини», Європейської організації інсульту – European Stroke Organization (ESO)», ВГО «Українська протиепілептична ліга». Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


 

 

Кривчун Анжеліна Михайлівна

Кривчун Анжеліна Михайлівна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти

e-mail: a.kryvchun@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Вплив поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ першого типу на клінічний перебіг та лікування гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії». Отримала вчене звання доцента. Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.


 

Гринь Катерина Вікторівна

Гринь Катерина Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти

e-mail: k.hryn@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Клініко-психопатологічна характеристика, патоморфоз та лікування депресивних станів з урахуванням біологічних ритмів». Отримала вчене звання доцента. Лауреат Відзнаки «Медаль Святого Пантелеймона» у номінації «За лікарське мистецтво» (2018 рік). Член Регіональної ради Полтавської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Член ВГО "Асоціація психіатрів України". Лікар вищої категорії з фаху «Психіатрія». Пройшла спеціалізацію за фахом «Генетика медична».

Палєнка Олена Євгенівна

Палєнка Олена Євгенівна

кандидат медичних наук, асистент

e-mail: o.palienka@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Клініко-метаболічні, молекулярно-генетичні та нейрофізіологічні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії II ст. у осіб із ожирінням». Член ВГО «Українське товариство інсультної медицини». Лікар вищої категорії з фаху “Неврологія”.        


 

Піддубна Олександра Олегівна

Піддубна Олександра Олегівна

кандидат медичних наук, асистент

e-mail: alexaneurolog@gmail.com

Закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», медичний факультет. Захистила кандидатську дисертацію «Клінічні особливості ураження нервової системи при хронічних гемобластозах».


 

Іващенко Світлана Петрівна

Іващенко Світлана Петрівна

асистент

e-mail: s.ivashchenko@pdmu.edu.ua  

Закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», медичний факультет. Виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Головний біль у пацієнтів після COVID-19: клініко-патогенетичне обгрунтування шляхів персоніфікованої корекції". Лікар першої категорії з фаху “Неврологія”.


 

Шкодіна Анастасія Дмитрівна

Шкодіна Анастасія Дмитрівна

старший лаборант

e-mail: a.shkodina@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний медичний університет медичний факультет №1. Виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Вплив розладів циркадного ритму і сну при різних моторних підтипах хвороби Паркінсона на прояви нейропсихіатричних синдромів та їх корекція". Автор 102 друковані роботи, 1 патенту. Член Європейського товариства вивчення сну (ESRS), Міжнародного товариства рухових розладів та хвороби Паркінсона (MDS). Лікар-спеціаліст зі спеціальності “Неврологія”.