23 лютого 2024 року neurology@pdmu.edu.ua tel:(0532) 524905

Пінчук Вікторія Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти
відповідальна за навчально-методичну роботу

На кафедрі нервових хвороб навчаються здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу Навчально-наукового медичного інституту за освітньо-професійними програмами Парамедик та Сестринська справа, а також  здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти 4 та 5 курсів стоматологічного, міжнародного та медичних факультетів № 1, № 2 за освітньо-професійними програмами Медицина, Педіатрія та Стоматологія. На кафедрі проводиться навчання лікарів-інтернів, слухачів на циклах стажування, спеціалізації та тематичного вдосконалення зі спеціальності "Неврологія".

Навчальні дисципліни, що викладаються:

  • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

ОПП Сестринська справа

ОК 21. Медсестринство в неврології

ОПП Парамедик

ОК 24. Гострі неврологічні захворювання

  • другого (магістерського) рівня вищої освіти:

ОПП Медицина

ОК 33. Неврологія

ОК 21. Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія, медична генетика

ОПП Стоматологія

ОК 33. Неврологія, в тому числі нейростоматологія

ОПП Педіатрія

ОК 33. Неврологія з особливостями дитячого віку

ОК 24 Педіатрія, в тому числі медична генетика

APP Medicine

OC 33. Neurology

OC 21. Internal medicine, including endocrinology, medical genetics

APP Dentistry

ОC 33. Neurology, including neurostomatology

Післядипломна освіта:

  • спеціальності (лікарі-інтерни)

Спеціальність "Неврологія"

Неврологія

Спеціальність "Медицина невідкладних станів"

Гострі неврологічні захворювання

Спеціальність "Загальна практика-сімейна медицина"

Неврологія

  • цикли підвищення кваліфікації (лікарі-слухачі):

Стажування зі спеціальності "Неврологія" (термін навчання 1, 3, 6 місяців);

Цикл тематичного удосконалення "Біль у спині: діагностика, лікування та реабілітація" (термін навчання 2 тижні);

Цикл тематичного удосконалення "Демієлінізуючі захворювання: діагностика, лікування, реабілітація" (термін навчання 2 тижні);

Цикл тематичного удосконалення "Судинні захворювання та ураження нервової системи при внутрішніх хворобах: діагностика, лікування, реабілітація" (термін навчання 2 тижні);

Цикл тематичного удосконалення "Неврологія вагітності, пологів та післяпологового періоду" (термін навчання 2 тижні);

Цикл тематичного удосконалення "Хвороби мотонейрона: діагностика, лікування та реабілітація" (термін навчання 2 тижні);

Цикл тематичного удосконалення "Хвороба Паркінсону та паркінсонізм плюс: діагностика, лікування, реабілітація" (термін навчання 2 тижні);

Цикл тематичного удосконалення "Диференційний діагноз в топічній діагностиці захворювань нервової системи" (термін навчання 2 тижні);

Тренінг з оволодіння практичними навичками "Об'єктивізація неврологічної патології за допомогою шкал та опитувальників" (термін навчання 1 тиждень);

Тренінг з оволодіння практичними навичками "Сучасні підходи до лікування м'язових дистоній, в т.ч. ботулінотерапія" (термін навчання 1 тиждень).