01 липня 2022 року Мапа сайту

На кафедрі навчаються здобувачі вищої освіти:

   • 4 та 5 курсів медичних факультетів №1 і №2, міжнародного факультету другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальності 222 Медицина та 228 Педіатрія;
   • 4 курсу стоматологічного факультету, міжнародного факультету ОПП Стоматологія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 Стоматологія;
   • 3 курсу ННМІ ОПП Парамедик за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

Робочі навчальні програми за нормативними дисциплінами розроблені згідно з Освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 221 Стоматологія,  222 Медицина,  228 Педіатрія та 223 Медсестринство.


Обовязкові компоненти ОПП, що викладаються на кафедрі:

 1.  ОК 33 «Загальна медична підготовка (офтальмологія, неврологія, в тому числі нейростоматологія, дерматологія, венерологія, психіатрія, наркологія, медична психологія, фізична реабілітація, спортивна медицина, ендокринологія)» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Стоматологія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальності 221 Стоматологія:
 • модуль 2 «Неврологія, в т.ч. нейростоматологія» – 1,5 кредита; кількість годин:  загальна – 45, лекційних – 6, практичних – 30, самостійна робота – 9.

 

 1. ОК 22 «Хірургія, у тому числі онкологія та нейрохірургія» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Стоматологія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальності 221 Стоматологія:
 • модуль 4 «Нейрохірургія» - 1,0 кредит; кількість годин загальна – 30, лекційних – 4, практичних – 10, самостійна робота – 16.

 

 1. ОК 33 «Неврологія» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Медицина другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 Медицина:
 • модуль 1 «Загальна неврологія» - 1,5 кредита; кількість годин загальна – 45, лекційних – 4, практичних –28, самостійна робота – 13.
 • модуль 2 «Спеціальна неврологія» - 2,5 кредита; кількість годин загальна – 75, лекційних –6, практичних – 42, самостійна робота – 27.

 

 1. ОК 33 «Неврологія з особливостями дитячого віку» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Педіатрія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 228 Педіатрія:
 • модуль 1 «Загальна неврологія» - 1,5 кредит; кількість годин загальна – 45, лекційних – 4, практичних – 28, самостійна робота – 13;
 • модуль 2 «Спеціальна неврологія» - 2,5 кредит; кількість годин загальна – 75, лекційних – 6, практичних – 42, самостійна робота – 27.

 

 1. ОК 27 «Хірургія, в тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія» для здобувачів вищої освіти 5 курсу ОПП Медицина другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 Медицина:
 • модуль 3 «Нейрохірургія» – 1,5 кредита; кількість годин загальна – 45, лекційних – 6, практичних – 14, самостійна робота – 25.

 

 1. ОК 27 «Хірургія, в тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія» для здобувачів вищої освіти 5 курсу ОПП Педіатрія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 228 Педіатрія:
 • модуль 3 «Нейрохірургія» – 1,5 кредита; кількість годин загальна – 45, лекційних – 6, практичних – 24, самостійна робота – 15.

 

 1. ОК 20 «Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія, медична генетика» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Медицина другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 Медицина:
 • модуль 3 «Медична генетика» – 1,0 кредит; кількість годин загальна – 30, лекційних – 0, практичних – 20, самостійна робота – 10.

 

 1. ОК 23 «Педіатрія, у тому числі медична генетика» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Педіатрія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 228 Педіатрія:
 • модуль 2 «Медична генетика» – 1,0 кредитів; кількість годин загальна – 30, лекційних – 0, практичних – 20, самостійна робота – 10.
 1. ОК 24 «Гострі неврологічні захворювання» для здобувачів вищої освіти 3 курсу ННМІ ОПП Парамедик за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: кількість годин загальна – 120, лекційних – 16, практичних – 48, самостійна робота – 56.