05 жовтня 2022 року neurology@pdmu.edu.ua Мапа сайту

На кафедрі навчаються здобувачі вищої освіти:

   • 4 та 5 курсів медичних факультетів №1 і №2, міжнародного факультету другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальності 222 Медицина та 228 Педіатрія;
   • 4 курсу стоматологічного факультету, міжнародного факультету ОПП Стоматологія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 Стоматологія;
   • 3 курсу ННМІ ОПП Парамедик за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
   • 3 курсу ННМІ ОПП Сестринська справа за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 «Охорона здоров’я».   

Робочі навчальні програми за нормативними дисциплінами розроблені згідно з Освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 221 Стоматологія,  222 Медицина,  228 Педіатрія та 223 Медсестринство.


Обовязкові компоненти ОПП, що викладаються на кафедрі:

 1.  ОК 33 «Загальна медична підготовка (офтальмологія, неврологія, в тому числі нейростоматологія, дерматологія, венерологія, психіатрія, наркологія, медична психологія, фізична реабілітація, спортивна медицина, ендокринологія)» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Стоматологія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальності 221 Стоматологія:
 • модуль 2 «Неврологія, в т.ч. нейростоматологія» – 1,5 кредита; кількість годин:  загальна – 45, лекційних – 6, практичних – 30, самостійна робота – 9.

 

 1. ОК 33 «Неврологія» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Медицина другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 Медицина:
 • модуль 1 «Загальна неврологія» - 1,5 кредита; кількість годин загальна – 45, лекційних – 4, практичних –28, самостійна робота – 13.
 • модуль 2 «Спеціальна неврологія» - 2,5 кредита; кількість годин загальна – 75, лекційних –6, практичних – 42, самостійна робота – 27.

 

 1. ОК 33 «Неврологія з особливостями дитячого віку» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Педіатрія другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 228 Педіатрія:
 • модуль 1 «Загальна неврологія» - 1,5 кредит; кількість годин загальна – 45, лекційних – 4, практичних – 28, самостійна робота – 13;
 • модуль 2 «Спеціальна неврологія» - 2,5 кредит; кількість годин загальна – 75, лекційних – 6, практичних – 42, самостійна робота – 27.

       5.  ОК 20 «Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія, медична генетика» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Медицина               другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 Медицина:

 • модуль 3 «Медична генетика» – 1,0 кредит; кількість годин загальна – 30, лекційних – 0, практичних – 20, самостійна робота – 10.

 

       6.  ОК 23 «Педіатрія, у тому числі медична генетика» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ОПП Педіатрія другого (магістерського) рівня                  галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 228 Педіатрія:

 • модуль 2 «Медична генетика» – 1,0 кредитів; кількість годин загальна – 30, лекційних – 0, практичних – 20, самостійна робота – 10. 

      7. ОК 24 «Гострі неврологічні захворювання» для здобувачів вищої освіти 3 курсу ННМІ ОПП Парамедик за першим (бакалаврським)                    рівнем вищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: кількість годин загальна – 120, лекційних –              16, практичних – 48, самостійна робота – 56.

       8.  ОК 21 "Медсестринство в неврології" для здобувачів вищої освіти 3 курсу ННМІ ОПП Медсестринство за першим (бакалаврським)                    рівнем вищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: кількість годин загальна – 90, лекційних –                16, практичних – 32, самостійна робота – 42.