05 жовтня 2022 року neurology@pdmu.edu.ua Мапа сайту

На кафедрі нервових хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою працює студентський науковий гурток. З 2018р. за  роботу гуртка на кафедрі відповідає доц. Таряник К.А.  Староста гуртка – студентка VI курсу медичного факультету Шкодіна А.Д.

 У  роботі неврологічного студентського наукового гуртка приймають участь студенти ІV, V, VІ курсів медичн факультетів №1 та №2, стоматологіного факультету. Заняття гуртка проводяться на базі неврологічних відділень ПОКЛ, 1 МКЛ, 5 МКЛ та нейрохірургічного відділення КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського ПОР» два рази на місяць згідно графіка, затвердженого на кафедральному засіданні. Студенти гуртка протягом року також займаються індивідуально з викладачами кафедри, приймають участь у клінічних розборах хворих за темами занять, самостійно проводять обстеження хворих під керівництвом викладача, призначають лікування. Активно проводиться дослідницька робота в межах обраної тематики. Отримані результати досліджень студенти представляють на студентських наукових конференціях на рівні академії та за її межами.


У 2018р. студенти-гуртківці Левченко Т.В. та Клопота Ю.В. (наук. керівник – ас. Гладка В.М.) прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади та школи з медичної генетики «ГЕНЕТИК – 2018».

У  2019 р. студенти неврологічного наукового гуртка приймали активну участь у роботі 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical student’s conference in Poltava 2019». З доповідями виступали та стали переможцями наступні студенти:

  • Шкодіна А.Д. (кер. доц. Таряник К.А.) – І місце;
  • Помелой О.А. (кер. проф. Литвиненко Н.В.) – ІІ місце;
  • Зохаб Ахмед (кер. доц.. Таряник К.А.) .

У 2019 р. за участь у конференції у м. Тернопіль студентка Ткаченко Т.В. отримала диплом І ступеня, студентка Шкодіна А.Д. посіла І місце на конференціях у Львові та Гомелі (Білорусь).

У жовтні 2020 році проведена перша он-лайн студентська конференція із міжнародною участю у м.Полтава «IMEDSCOPE 2020». Кафедра представила 2 наукові роботи та була почесно нагорожена:

       • Шкодіна А.Д. (кер. доц. Таряник К.А.) – І місце;

       •  Жага О. (кер. доц. Пінчук В.А.) – ІІ місце.


Не зважаючи на карантинні обмеження у зв’язку із COVID-19, cтудентський науковий гурток продовжував інтенсивно працювати, проводились заняття обговорення тем он-лайн, розбирались цікаві клінічні випадки, заплановані теми для написання студентських наукових робіт 2020-2021р.

25-26 листопада 2021 року  проведена щорічна міжнародна конференція молодих науковців
«Annual Young Medical Scientists’ Conference 2021, AYMSConf 2021", в якій прийняла участь та отримала диплом І ступеню лікар-інтерн Шкодіна А.Д. (науковий керівник Таряник К.А)